top of page

Indledning

Arbejdet med selvevaluering
 

​Holbæk Private Realskole overgik til selvevaluering i september 2011.

Skolen havde før dette en forældrevalgt tilsynsførende. Skolens ledelse og bestyrelse ønskede dog at overgå hertil for at bruge evalueringen som en del af skolens udviklingsarbejde med de pædagogiske visioner og værdier.

Selvevalueringen foregår i henhold til den godkendte model fra Danmarks Privatskoleforening.

 

Selvevaluering er en løbende proces og er således bestemt ikke afsluttet. Både lærere, elever og forældre skal inddrages i vores selvevalueringsproces.

Processen, og dermed arbejdet med skolens visioner og værdier, fortsætter primært i skolens faglige udvalg, i forældreudvalg samt i skolens elevråd.

 

Af vedhæftede manual fremgår status på de enkelte områder, og resultatet af arbejdet indtil nu kan altid findes ved at klikke på det enkelte område.

 

Helle Martensen       &         Charlotte Brønnum

Skoleleder                              Pædagogisk leder

 

2. april 2019

 

 

 

bottom of page