top of page
shutterstock_1120228805.jpg

Velkommen 

til Realskolens selvevalueringsside...

Holbæk Private Realskole, ved skolens forældrekreds, har valgt at anvende selvevaluering som tilsynsform.

Det betyder, at skolen, istedet for at have tilknyttet en tilsynsførende, evaluerer sig selv. Skolen følger selvevalueringsmodellen udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening, en model som er godkendt af Undervisningsministeriet.

Skolen bruger denne model ved at sætte afsæt i skolens udviklingsarbejde. Der arbejdes derfor med selvevaluering i alle skolens afdelinger og hermed involveres alle skolens lærere.

Målet er, at evaluering giver grobund for udvikling og bliver en integreret del af alle skolens processer. Selvevaluering åbner op for at Holbæk Private Realskole, i egen interesse, kan få et overblik over undervisningens kvalitet og skolens virksomhed i det hele taget.

bottom of page