top of page

Elevens videre forløb i uddannelsessystemet Kapitel 9

 

Vejledningen på Holbæk Private Realskole foretages af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Holbæk Kommune i samarbejde med klassens lærere.

Vejledningen indeholder:

• UEA-undervisning på alle klassetrin

• Årlige samtaler med hver enkelt elev i 6. til 9. klasse, afholdt enten af klasselærer eller UU-vejleder

• Tilbud om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne i både 8. og 9. klasse og 10. klasse.

• Erhvervspraktik i 9. klasse

!

På hjemmesiden http://www.uu-nordvest.dk/uu-nordvestsjaelland/statistik-og-rapporter/holbaek-kommune/placeringsstatistik/2014/ kan man se hvordan det går for unge i Holbæk kommune.

 

Elever fra Holbæk Private Realskole der dimitterede i juni 2014 viser følgende fordeling:
 

9. klasse;

 • 10. kl. privatskole                           13 elever

 • 10. klasse efterskole                      8 elever

 • STX                                                    13 elever

 • HTX                                                    3 elever

 • HHX                                                   4 elever

 • Udlandsophold                               2 elever

 

10. klasse;

 • STX                                                    11 elever

 • HHX                                                    2 elever

 • HTX                                                     3 elever

 • HF                                                       4 elever

 • EUD                                                    6 elever

 

 

Evalueringen er foretaget efteråret 2018 med deadline d. 1.10.18.

Den skriftlige rapportering er foretaget den 4.10.2018

 

Evalueringsmetode:

Pædagogisk leder har i samarbejde med UU-vejlederen fra Holbæk Kommune kigget på skolens elevers erhvervsvalg.

 

Evalueringsresultat:

Realskolens elever vælger bredt. Vi kan konstatere at skolens eget 10. klasse tilbud er et valg der er i stigning blandt skolens egne elever.

 

Mål frem mod næste evaluering:

Skolen vil gerne kende tallene og statistikken længere fremme for vores elever. Hvor mange gennemfører f.eks. en ungdomsuddannelse?

 

Handleplan:

Skolens ledelse vil samarbejde nærmere med UU-vejlederen for at finde/lave statistik på skolens egne elevers videre forløb i uddannelsessystemet.

 

Næste evaluering:

Elevens viderer forløb i uddannelsessystemet evalueres igen i efteråret 2021

 

!

bottom of page